's-Heerenberg groeiplaatsverbetering 101 bomen stadspark.

  • Home
  • Project voorbeelden
  • Alle projecten
  • 's-Heerenberg groeiplaatsverbetering 101 bomen stadspark.

Soms moet je bomen helpen als er tijdens de aanleg te weinig aandacht is geweest en als er ondergronds maatregelen nodig zijn, dan is onze Terra-fit methode de oplossing. Het park is 2013 gerenoveerd en bij de aangeplante bomen was zichtbaar dat de ontwikkeling achter bleef. De wortels groeide oppervlakkig en de verdichting van de bodem was op diverse locaties meer dan 6 Mpa. Ook kwam er naar voren dat het organische stof gehalte gemiddeld genoemen laag was 3,5 %. Door de bodem weer op te waarderen en te ploffen is de toekomst verwachting weer prima. Extra advies welke aan de gemeente is gegeven is dat het wenselijk is dat er binnen de kroonprojectie een mulchlaag wordt aangelegd zodat er weer een natuurlijk kringloop ontstaat, en daarnaast mag het afgevallen blad gewoon blijven liggen. Dat is namelijk de meest duurzame voeding voor de toekomst, via natuurlijk humificatie! Zodat de vitaliteit van de bomen behouden blijft.

Share our website