Waalre groeiplaatsverbetering beukenbomen (particulier).

  • Home
  • Project voorbeelden
  • Alle projecten
  • Waalre groeiplaatsverbetering beukenbomen (particulier).

Door bouwactiviteiten van enkele jaren geleden was de bodem sterk verdicht, dit hebben wij opgelost door te ploffen en gelijktijdig voedingssubstraat (incl mycorrhyza-schimmels) ondergronds aan te brengen op de gewenste diepte en met de juiste hoeveelheid.
Uit groeiplaastonderzoek bleek dat er een gebrek was aan zuurstof in de grond en te weinig opneembare voedingsstof voor beuken.
Door de bodem weer los "te breken" kan er weer zuurstofuitwisseling plaast vinden, dit is essenstieel voor boomwortels!
Met onze Terra-fit methode zijn wij in staat om ondoordringbare lagen weer open te krijgen om er voor te zorgen dat de bodem weer doorworteldbaar is voor de boom. Gelijktijdig kunnen we ondergronds bemesting aan brengen, specifiek voor de meest optimale omstandigheden op de groeiplaast van deze prachtige oude beuken. 


 

Share our website